669 Tỉnh lộ 15, Tân Thạnh Đông
Củ Chi – TPHCM

Fax: 034 3164 511
Phone: 034 3164 511

admin@congtygiaphan.com
www.congtygiaphan.com