Phiếu đặt hàng số: 4459 – Quốc Anh – Phòng Tư pháp

– Tải về phiếu đặt tại đây —>
– Tải về Hóa đơn điện tử: tại đây —>
– Điện thoại khách hàng: 0982177721
– Ngày đặt: Thứ Năm 11/11/2021
– Nội dung công việc: Bảng hội nghị tổng kết (Khách đã duyệt in)
– Ngày giao hàng: 11/11/2021 – 1 đến 2h trưa
– Địa chỉ giao hàng: UBND huyện Củ Chi (Hội trường ban bồi thường)
– Tổng tiền hàng: 550.000 ₫
– Tạm ứng: 0 ₫
– Còn lại: 550.000 ₫
– Đã thanh toán công 0 ₫
– Người nhận đặt hàng: Hiếu – 0343164511
– Tình trạng đơn hàng 1. Vừa tiếp nhận đơn hàng.
2. Đang làm.
3. Đang đóng gói.
4. Đang trên đường đi giao hàng.
5. Đã giao hàng thành công.
– Lưu ý: Tình trạng đơn hàng của quý khách được cập nhật liên tục tại trang này !
Chi tiết
Stt Tên hàng SL Đvt Đơn giá Thành tiền
1 Bảng hội nghị 1,2x2m 1 Tấm 500.000 ₫ 500.000 ₫
Tổng cộng 500.000 ₫
Thuế: 10% 50.000 ₫
Tổng cộng phải thanh toán: 550.000 ₫

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kết bạn Zalo 034.3164.511