Phân cấp phân quyền cũng là thiết lập danh sách người dùng, quý khách xem video hướng dẫn bên dưới:

Travels World